Διαφήμιση με Banner

Για ερωτήσεις και πληροφορίες σχετικά με τις διάφορες μορφές διαφήμισης στην ιστοσελίδα Period28.com, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το τμήμα "Διαφήμισης" στα παρακάτω στοιχεία.

Επαφές Διαφήμισης

Website: BannerShop.bgtop.net

E-mail: info [at] bgtop [dot] net

BannerShop.bgtop.net

Фирмени данни

"БГ ТОП.БГ" ООД
Булстат: BG200418293
Адрес: гр. София, бул. Сливница 193
МОЛ: Маргарита Лазова